Αντιμετώπιση της Σκολίωσης

Πότε πρέπει να φορέσω κηδεμόνα;

Στις μικρές σκολιώσεις, συνήθως η αντιμετώπιση των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης γίνεται με φυσικοθεραπεία, ωστόσο κάθε περίπτωση είναι μοναδική και πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά. Για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί σε πολλές περιπτώσεις ότι όταν εφαρμόζεται ο αυθεντικός κηδεμόνας Gensingen® του Dr. med. Hans-Rudolf Weiss (GBW®) σε παιδιά που βρίσκονται σε συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης (*), υπάρχει βελτίωση μεγαλύτερη από 50% σε όλες τις διαστάσεις της σκολίωσης.

Στη φάση της εκρηκτικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της εφηβείας (φάση υψηλού κινδύνου για εξέλιξη της σκολίωσης) η αντιμετώπιση με κηδεμόνα, σε συνδυασμό με ειδικές φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις για τη σκολίωση (PSSE), είναι η πλέον ενδεδειγμένη. Αποδεδειγμένα ο αυθεντικός GBW® εγγυάται σταθεροποίηση της σκολίωσης σε ποσοστό 95%.

Η μέτρηση Risser Sign μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε το στάδιο της οστικής ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται το παιδί. Μέσω μιας ακτινογραφίας προσδιορίζεται το ποσοστό οστεοποίησης της απόφυσης της λαγόνιας ακρολοφίας στη λεκάνη. Το Risser Sign έχει έξι στάδια (0-5) όπου το στάδιο 5 σηματοδοτεί το τέλος της οστικής ανάπτυξης. Όσο μικρότερο είναι το Risser Sign τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να επιδεινωθεί η σκολίωση.

Σύμφωνα με τον οργανισμό SRS και την κοινότητα SOSORT η χρήση του κηδεμόνα θα πρέπει να γίνεται σε παιδιά με μεσαία σκολίωση όταν βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης με Risser Sign 0-3 και λαμβάνοντας υπόψη τους προγνωστικούς παράγοντες.  Έτσι, η αντιμετώπιση της σκολίωσης πρέπει να ξεκινάει άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση, καθώς ο πολυτιμότερος σύμμαχος που έχουμε είναι ο χρόνος. 

Πάντως, ακόμα και στις μεγάλες σκολιώσεις υπάρχουν έρευνες οι οποίες αποδεικνύουν ότι ο συνδυασμός κηδεμόνα με ειδικές φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις (PSSE) μπορούν να έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Επιπλέον, ο κηδεμόνας μπορεί να εφαρμοστεί και σε ενήλικες όταν η σκολίωση τους εμφανίζει αστάθεια ή επιδείνωση ή υποφέρουν από έντονους πόνους. 

Τι είναι ο κηδεμόνας;

Ο κηδεμόνας αποτελεί την πιο αποτελεσματική μέθοδο αντιμετώπισης της σκολίωσης μικρού, μεσαίου ή μεγάλου βαθμού σε παιδιά όταν υπάρχει υπόλοιπο ανάπτυξης. Οι σκληροί κηδεμόνες στους οποίους συγκαταλέγεται και ο δικός μας αυθεντικός κηδεμόνας 

Gensingen® του Dr. med. Hans-Rudolf Weiss (GBW®), κατασκευάζονται από υποαλλεργικό πολυαιθυλένιο και η λειτουργία τους περιλαμβάνει αφενός την άσκηση διορθωτικών πιέσεων και αφετέρου την ύπαρξη χώρων εκτόνωσης.

Στην αγορά αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι κηδεμόνα. Έτσι, ανάλογα με τον τύπο, οι κηδεμόνες μπορεί να δένουν μπροστά ή πίσω, να διαθέτουν ή όχι μεταλλικά πίεστρα, να είναι ασύμμετροι ή συμμετρικοί.

Για πόσο καιρό θα πρέπει να φορέσω τον κηδεμόνα;

Ο κηδεμόνας θα πρέπει να φορεθεί έως ότου ολοκληρωθεί η οστική ανάπτυξη, πάντα και μόνο με την καθοδήγηση του θεράποντα γιατρού.

Η σκελετική ηλικία δεν συμβαδίζει με την χρονολογική ηλικία. Για παράδειγμα, ανάμεσα σε δυο συνομήλικους εφήβους ίδιου φύλου, μπορεί η οστική ωρίμανση να έχει ολοκληρωθεί μόνο στον ένα.

Πόσες ώρες θα πρέπει να φοράω τον κηδεμόνα;

Ο κηδεμόνας θα πρέπει να εφαρμόζεται για αρκετές ώρες την ημέρα ανάλογα με:
•    Την ταξινόμηση της σκολίωσης
•    Το βαθμό της σκολίωσης
•    Το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού

Στους ενήλικες ο κηδεμόνας εφαρμόζεται ανά περίπτωση ανάλογα με το είδος της παραμόρφωσης ή της πάθησης.

Πότε αφαιρούμε τον κηδεμόνα και πώς;

Μόλις ολοκληρωθεί η οστική ανάπτυξη, η αφαίρεση του κηδεμόνα πρέπει να γίνεται σταδιακά μειώνοντας καθημερινά τις ώρες της εφαρμογής και με την βοήθεια ενός εντατικού προγράμματος ειδικών ασκήσεων φυσικοθεραπείας (PSSE) προκειμένου να μειωθεί στο μέγιστο βαθμό το ποσοστό απώλειας της διόρθωσης που προσέφερε ο κηδεμόνας.

Από τι εξαρτάται το αποτέλεσμα της χρήσης του κηδεμόνα;

Οι σημαντικότεροι παράγοντες για την έκβαση του τελικού αποτελέσματος του κηδεμόνα είναι η διόρθωση εντός του ίδιου του κηδεμόνα και στις τρεις διάστασεις της σκολίωσης και η συνέπεια όσον αφορά το ωράριο εφαρμογής του. Για τον πρώτο παράγοντα, εξαιρετικά σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο ίδιος ο κηδεμόνας, γι’ αυτό θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτική επιλογή του κατασκευαστή ο οποίος θα πρέπει να είναι αυστηρά πτυχιούχος ορθοτικός ή τεχνικός ορθοπεδικός και σε καμία περίπτωση εμπειροτεχνίτης. Για τον δεύτερο παράγοντα, τον σημαντικότερο ρόλο παίζει η συνέπεια του ίδιου του ατόμου που φοράει τον κηδεμόνα, γι’ αυτό στο Scoliosis SBPRS σας προσφέρουμε τον πιο άνετο και ταυτόχρονα διορθωτικό κηδεμόνα του κόσμου, τον αυθεντικό Gensingen® του Dr. med. Hans-Rudolf Weiss.

Ποιόν κηδεμόνα να επιλέξω;

Η επιλογή του κατάλληλου κηδεμόνα είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς θα πρέπει να επιλέξετε έναν κηδεμόνα που να προσφέρει ουσιαστική διόρθωση της όλες τις διαστάσεις της παραμόρφωσης χωρίς όμως να προκαλεί πόνο.

Το μικρό μέγεθος και η διακριτικότητα που προσφέρει ο κηδεμόνας GBW® διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία και την αντιμετώπιση του κηδεμόνα από τα παιδιά, και ιδιαίτερα από τους εφήβους. Ο κηδεμόνας Gensingen® του Dr. med. Hans-Rudolf Weiss αποτελεί αυτή τη στιγμή αποδεδειγμένα τον πιο άνετο και αποτελεσματικό κηδεμόνα της αγοράς χωρίς καμία επιπλοκή μετά την περίοδο προσαρμογής η οποία διαρκεί μόνο λίγες ημέρες.

Ο κηδεμόνας GBW® έχει ποσοστό επιτυχίας 95%. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως η σκολίωση στο 33% των ατόμων μετά τη φάση του απογαλακτισμού από τον GBW® όχι απλά δεν είχε επιδεινωθεί, αλλά είχε σημειώσει την μεγαλύτερη βελτίωση που έχει σημειωθεί ποτέ έως σήμερα στην παγκόσμια βιβλιογραφία όπως και στις επίσημες έρευνες. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα παιδιά που ολοκληρώνουν την αντιμετώπιση της σκολίωσης με τον κηδεμόνα GBW® παρουσιάζουν στη συνέχεια μια άριστη ποιότητα ζωής.

Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν απειροελάχιστοι πτυχιούχοι ορθωτικοί. Δυστυχώς, υπάρχουν άπειροι εμπειροτεχνίτες οι οποίοι κατασκευάζουν κηδεμόνες τύπου Chêneau και τύπου Boston, οι οποίοι βέβαια καμία σχέση δεν έχουν με τους αυθεντικούς, και φυσικά τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα.

Στη χώρα μας, ο αυθεντικός κηδεμόνας Chêneau Gensingen κατασκευάζεται από τον Dr. med. Hans-Rudolf Weiss αποκλειστικά για το Scoliosis SBPRS.


(*)Tanner Stage II: Για τα κορίτσια περίπου 6 μήνες πριν την εμφάνιση περιόδου και για τα αγόρια με την εμφάνιση της πρώτης τριχοφυΐας.
Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας αυτό το site, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies… Περισσότερα…