Επικοινωνήστε μαζί μας

Θεσσαλονίκη:
Αριστοτέλους 5, 54624 
Τ: +30 2310 220 520
E: info@scoliosis-sbprs.com
κατόπιν ραντεβού

Αθήνα:
Λεωφ. Κηφισίας 10, 11526
Τ: +30 210 20 20 520
E: info@scoliosis-sbprs.com
κατόπιν ραντεβού

Λευκωσία:
Μιχαλακοπούλου 14, 1075
Κ: +357 96 166 808
E: info@scoliosis-sbprs.com
κατόπιν ραντεβού

Θεσσαλονίκη:
Αριστοτέλους 5, 54624 
Τ: +30 2310 220 520
E: info@scoliosis-sbprs.com
κατόπιν ραντεβού

Αθήνα:
Λεωφ. Κηφισίας 10, 11526
Τ: +30 210 20 20 520
E: info@scoliosis-sbprs.com
κατόπιν ραντεβού

Λευκωσία:
Μιχαλακοπούλου 14, 1075
Κ: +357 96 166 808
E: info@scoliosis-sbprs.com
κατόπιν ραντεβού